Van toepassing op producten:

Distributeur:

Bedrijfsinformatie

Gemini dubbele box

Melkveebedrijf

Lactolaxia SA

Eigenaars

João and Vitor Gonçalves
Aanvang van de activiteit2017

Veestapel

110 (60 melkkoeien)

Melkproductie

33 L/dag/koe
DoelstellingNaar 90 koeien in productie
João Gonçalves
João Gonçalves

Interview met João Gonçalves, eigenaar van het melkveebedrijf

Waarom heeft u besloten om over te stappen van een conventioneel melksysteem naar een BouMatic-melkrobot?

Vooral het feit dat BouMatic een dubbele box heeft, heeft ons overtuigd. Andere merken hebben dit niet.

Het melken tussen de achterbenen heeft ons vervolgens helemaal overtuigd.

Hoe belangrijk was de dealer Agros Comercial in uw keuze?

Toen Agros Comercial wist dat we voor een melkrobot wilden gaan, hebben ze ons met raad en daad bijgestaan. We hebben o.a. andere melkveebedrijven bezocht met melkrobots die ook door hen geïnstalleerd waren.

Vermits de BouMatic melkrobot nog niet zo bekend was in Portugal, hebben ze een grote rol gespeeld om het systeem te leren kennen.

Hoe pasten de dieren zich aan?

We melken nu sinds een maand en de koeien passen zich zeer goed aan. Van bij het begin was het zeer gemakkelijk om een koe in de box te laten treden. Doordat er 2 koeien in 1 melkrobot kunnen met een open zicht op elkaar, motiveren ze elkaar om de box in te gaan. Als een koe ziet dat een andere koe al in één van de boxen staat, gaat ze nog gemakkelijker binnen.

Heeft u naast het aanschaffen van een robot ook de melkstal aangepast?

Inderdaad, wij hebben zowel de stal als het melksysteem aangepast! De koeien moesten daarom van een andere stal naar de huidige stal komen dus dat was vrij nieuw voor hen. Gelukkig is de omschakeling goed verlopen.

Met een melkrobot kan je een veel normaler leven leiden

João Gonçalves

Hoe verliep de aanpassingsperiode van uw oude melkysteem naar de melkrobot?

We hebben inderdaad een aanpassingsperiode gehad, waarbij de koeien enkel naar de melkrobot gingen voor hun voer. Deze fase duurde 3 weken en was genoeg om de koeien te laten gewennen aan de melkrobot. Eigenlijk is alles vlot verlopen.

Wat zijn voor u de belangrijkste eigenschappen van de robot?

Het gemak om de koe voor de eerste keer in de box te laten treden. Het aansluiten van de melkbekers verloopt zeer kalm en de koeien worden niet gestoord door de beweging van de arm. Het feit dat alles rustig verloopt is duidelijk een groot voordeel voor de koeien.

Is uw werkwijze ook verbeterd?

We hebben meer flexibiliteit nu. Dankzij de robot is het niet meer nodig om hier elke ochtend om 7u te staan. We kunnen beginnen om 8u en 's avonds kunnen we langskomen om 20u of 21u. We hebben uiteraard nog ons dagelijks werk. We komen controleren of de koeien de robot goed hebben bezocht, of er geen koeien achterblijven maar het is niet nodig om onze volledige dagschema's om te gooien.

Heeft u een invloed gezien op uw melkproductie?

In één maand tijd is onze melkproductie toegenomen met 4-5 liter.

Hoe kijkt u nu terug op deze verandering van melksysteem?

Ik ben werkelijk tevreden. Iemand die een melkrobot aanschaft, kan een veel normaler leven leiden. Met het vorige melksysteem was dat veel ingewikkelder. Nu hebben we meer vrijheid om te komen en gaan wanneer we willen.

Op het melkveebedrijf Lactolaxia SA schuift de Ranger voerrobot het voer meermaals per dag automatisch aan
Op het melkveebedrijf Lactolaxia SA schuift de Ranger voerrobot het voer meermaals per dag automatisch aan

Volledig artikel - Vaca Pinta Magazine (Spaans)