Laatste herziening: 31 augustus 2020

Deze website is eigendom van, en wordt geëxploiteerd en onderhouden door Madison One Holdings, LLC, een “Nevada Corporation” en de gelieerde ondernemingen (‘wij/we’, ‘ons/onze’). We zijn ons ervan bewust dat u de privacy van uw persoonsgegevens en hoe deze worden gebruikt en gedeeld zeer serieus neemt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend in overeenstemming met de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Dit document beschrijft Onze privacyverklaring en wat we eraan doen om het vertrouwen dat u in ons stelt door het delen van uw persoonsgegevens te belonen.

Dit beleid is van toepassing voor alle websites die we exploiteren, ons gebruik van e-mails en tekstberichten voor marketingdoeleinden en alle andere methoden die we gebruiken Het beschrijft welke gegevens we verzamelen en waarom, wat we doen en wat we niet doen met de informatie en welke rechten u hebt.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die we over individuele personen in ons bezit hebben, en niet op informatie over bedrijven en andere organisaties die we in ons bezit hebben.

Voordat u ons persoonsgegevens verstrekt of gebruikmaakt van onze website, dient u deze privacyverklaring volledig door te lezen en te controleren of u het eens met ons privacybeleid.

Het kan zijn dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt aangepast, waarna de herziene versie op onze website wordt gepubliceerd; controleer dus of u op de hoogte bent van de inhoud van de meest recente versie.

Wie wij zijn.

Wanneer we het in dit beleid over ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of 'onze’ hebben, verwijst dit naar:

Madison One Holdings, LLC en alle daaraan gelieerde ondernemingen wereldwijd, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • BouMatic Gascoigne Melotte SPRL (België)
 • BouMatic Europe SAS (Frankrijk)
 • Melotte SPRL (België)
 • BouMatic AS (Denemarken)
 • BouMatic Robotics Corporation (Canada)
 • BouMatic Robotics BV (Nederland)

Binnen de context van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn wij de gegevensbeheerder inzake de persoonsgegevens die we over u verzamelen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Informatieverzameling

We verzamelen alleen de informatie die we nodig hebben, waaronder gegevens die ons helpen om onze diensten te verbeteren.

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, die u verstrekt bij het invullen van formulieren op onze website, in onze kantoren en wanneer u telefonisch contact met ons opneemt en de informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een van onze online communicaties;
 • Details betreffende uw bezoek aan onze website, inclusief, maar niet beperkt tot IP-adressen (de locatie van de computer op het internet), de pagina's die worden bezocht en de bestanden die worden gedownload. Op die manier kunnen we bijhouden hoeveel mensen onze websites bezoeken, hoeveel bezoekers we gemiddeld hebben en hoe populair onze pagina's zijn. Dit zijn statistische gegevens over het browsegedrag van onze gebruikers, waarmee geen individuele personen worden geïdentificeerd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze diensten te monitoren en verbeteren.

Wanneer u uw gegevens hebt verstrekt, kunt u zich op het moment dat u een communicatie van ons ontvangt te allen tijde afmelden voor het ontvangen van communicaties van ons of onze partners.

Op onze websites maken we gebruik van online identificatietechnologieën, zoals cookies. Een cookie is een tekstbestand dat kleine deeltjes informatie bevat die worden opgeslagen op uw apparaat wanneer u een website bezoekt. Vervolgens wordt er telkens wanneer uw browser een pagina van onze server opvraagt een tekstbestand teruggestuurd naar onze server. Dat stelt ons in staat om de website effectiever te beheren en hem zo te laden dat wordt voldaan aan uw persoonlijke voorkeuren, op basis van uw eerdere gebruik van onze website en de zoekwoorden die we eventueel verzamelen van URL's van andere webpagina's waarvandaan u onze website hebt bezocht. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals hieronder beschreven.

Advertentienetwerken, externe dienstenaanbieders, bijvoorbeeld op het gebied van websiteverkeeranalyse en contentaanbeveling, en andere derde partijen kunnen tevens gebruikmaken van cookies en hun eigen privacybeleid hanteren. Hierover hebben wij geen controle. Dit zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of targeting cookies.

Bekijk ons cookiebeleid hier.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen. “Gerechtvaardigde belangen” betreffen de belangen van ons bedrijf op het gebied van de bedrijfsvoering en het beheer van ons bedrijf en het voorzien in de beste diensten en producten voor onze klanten op de meest veilige wijze. Deze belangen zijn onder andere:

 • Waarborgen dat de content op onze website op de meest effectieve wijze voor u en voor uw apparaat worden gepresenteerd.
 • Uw naam, e-mailadres en huisadres aan onze mailinglijst toevoegen.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen, overwegen we altijd de potentiële impact op u en uw rechten conform de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, beschikt u over het recht om bezwaar te maken. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk ‘Uw rechten’ hieronder.

Toestemming geven/intrekken

Indien er toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens, krijgt u op het moment dat u uw persoonsgegevens verstrekt de keuze om wel of geen toestemming te verlenen voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wanneer u bijvoorbeeld productinformatie aanvraagt, kunt bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aangeven of u wel of geen andere informatie van ons of onze partners wenst te ontvangen, of kunt u ons laten weten hoe we het beste contact met u op kunnen nemen betreffende informatie die u wellicht interessant vindt.

Indien u niet wilt dat uw gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden worden gebruikt of aan derde partijen worden doorgegeven voor marketingdoeleinden, laat de betreffende vakjes op het formulier waarmee uw gegevens worden verzameld dan leeg.

Indien u niet langer marketinggerelateerde e-mails of ander promotiemateriaal van ons wenst te ontvangen, kunt u op een van de volgende manieren uw toestemming intrekken door:

 • te klikken op de afmeldlink onderaan elke commerciële e-mail;
 • een schrijven te versturen aan BouMatic Gascoigne Melotte, Attention Marketing Department, rue Jules melotte 31, 4350 Remicourt België;
 • telefonisch contact via +32 19544266 (op doordeweekse dagen van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags).

Het kan zijn dat wanneer u uw toestemming intrekt via een van onze partners en andere partners van ons uw persoonsgegevens ook in hun bezit hebben, u nog steeds informatie ontvangt van deze andere partners, totdat u ook hen informeert dat u geen marketingcommunicaties meer wilt ontvangen.

Uw gegevens delen

Net als de meeste organisaties werken we samen met externe dienstverleners die voorzien in belangrijke functionaliteiten waarmee wij onze diensten eenvoudiger, sneller en gebruiksvriendelijker kunnen leveren. Het kan zijn dat we om de redenen zoals hierboven beschreven van tijd tot tijd gegevens van gebruikers met deze externe partijen moeten delen.

Hieronder vindt u een overzicht van de soorten externe dienstenleveranciers en zakelijke partners met wie we uw gegevens zouden kunnen delen, waarom ze worden gedeeld en de gegevens die worden gedeeld.

Soort

Doel

Cloudbased data-opslagprovider

Versleutelde back-up van ons hoofddatacenter

E-mailmarketingdienst

E-mailadres gebruikt voor marketingdoeleinden met afmeldoptie

Verkooppunten

Follow-up als reactie op door uw getoonde interesse


Het kan ook voorkomen dat we persoonsgegevens met derde partijen delen of openbaar maken indien dit op basis van wetten of regelgevingen vereist is, in relatie met een huidige of toekomstige juridische vervolging, ter voorkoming van fraude/verlies of ter bescherming van de rechten, eigendommen en/of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten en anderen.

Gegevensbeveiliging

Het kan zijn dat we informatie overdragen aan andere kantoren of andere achtenswaardige derde partijen zoals hierboven beschreven. Deze partijen kunnen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Het kan ook zijn dat we informatie op fysieke documenten opslaan.

We nemen redelijke en passende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van de persoonsgegevens die we van u in ons bezit hebben en om te voorkomen dat deze openbaar worden gemaakt aan individuen die niet worden beschreven in dit beleid.

Helaas kan de veiligheid van online gegevensoverdracht nooit helemaal worden gewaarborgd en hoewel we ons best doen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, kunnen we nooit garanderen dat er geen gegevens kwijtraken, worden misbruikt of worden gewijzigd tijdens de overdracht van de gegevens.

We bewaren uw gegevens uitsluitend gedurende de periode dat we uw gegevens nodig hebben om u de producten, diensten of informatie te leveren, onze relatie met u te kunnen beheren, aan de wet te voldoen of te waarborgen dat we niet communiceren met mensen die hebben aangegeven dit niet op prijs te stellen.

Kinderen

We streven naar het beschermen van de online privacy van kinderen en ervoor te zorgen dat het internet veilig is. We bieden geen producten en diensten aan kinderen aan, en we verzamelen niet doelbewust gegevens van kinderen zonder toestemming van hun ouders, indien toestemming is vereist overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving (de leeftijd waarop toestemming is vereist verschilt van land tot land).

Sollicitaties, medewerkers en voormalig medewerkers

Wanneer iemand bij ons solliciteert gebruiken we de gegevens die worden verstrekt alleen voor het sollicitatieproces en voor de statistieken in het kader van onze wervingsactiviteiten. Indien we persoonsgegevens aan een derde partij openbaar willen maken, bijvoorbeeld wanneer we contact op willen nemen met een referentie of willen nagaan of de sollicitant een strafblad heeft, brengen we de sollicitant hier van tevoren van op de hoogte, tenzij de openbaarmaking wettelijk is vereist.

Persoonsgegevens van sollicitanten die uiteindelijk niet zijn geselecteerd worden vernietigd of verwijderd overeenkomstig onze bewaarrichtlijnen.

Indien een sollicitant bij ons in dienst treedt, wordt een persoonlijk dossier aangemaakt. De informatie in dit dossier wordt veilig bewaard en uitsluitend gebruikt voor doeleinden die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het dienstverband van die persoon. Bij beëindiging van het dienstverband wordt het dossier bewaard overeenkomstig de bewaarrichtlijnen en daarna verwijderd.

Uw rechten

Overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving hebt u het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op rectificatie van uw gegevens, het recht op vergetelheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing, het recht op beperking van de verwerking door ons en, waar onze systemen het toelaten, het recht op een kopie met de informatie die we over u in ons bezit hebben (aanvraag toegang betrokkene).

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u dat op de volgende manieren doen:

 • Schriftelijk via BouMatic Gascoigne Melotte, Attention Marketing Department, rue Jules melotte 31, 4350 Remicourt België;
 • Door hier te klikken en in het formulier uw verzoek in te vullen;
 • Telefonisch via +32 19544266 (op doordeweekse dagen van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags).

Recht op vergetelheid

Indien u al uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben volledig wilt laten verwijderen, gelieve dit te melden via ons contactformulier

Uw recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben verzameld

Gelieve contact met ons op te neme via ons contactformulier