Beheer de voedingsbehoeften van uw veestapel

Voor een correct koemanagement is het van het grootste belang dat koeien in de verschillende lactatiestadia een evenwichtige voeding krijgen. Individueel voeren helpt u niet enkel de productie per koe te handhaven en zelfs te verhogen, het zorgt ook voor een daling van uw globale voer- en arbeidskosten, het biedt u de mogelijkheid supplementen toe te voegen aan het voer voor koeien en jongvee in de wei en het helpt u de fysieke conditiescores van uw koeien bij te houden.

Dankzij de SmartDairy-voermodule kunt u de voedingsbehoeften van uw veestapel makkelijker dan ooit beheren.
BouMatic biedt twee types modules, een voor voeren in de loopstal en een voor voeren in de melkstal. Beide modules worden aangedreven door de SmartDairy-controller, BouMatic-ID en SmartDairy-voersoftware.