BouMatic hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We zijn er altijd op gericht om de vertrouwelijkheid van de informatie die we over u hebben te respecteren en met de grootste zorgvuldigheid te behandelen.
Sinds 25 mei 2018 is de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (GDPR) in werking getreden in de lidstaten van de Europese Unie. Deze nieuwe verordening biedt EU-burgers de mogelijkheid om het gebruik van hun persoonsgegevens beter te controleren.
In overeenstemming met deze bepalingen verbindt BouMatic zich ertoe om u, in volledige transparantie, op de hoogte te houden van het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Onze commerciële en contractuele relaties

In het kader van onze commerciële en contractuele relaties zijn de gegevens waarover wij beschikken uiteraard noodzakelijk voor de vervulling van deze laatste. Als zodanig hebben wij uw gegevens altijd als een "goede huisvader" behandeld / gebruikt.
Concreet verbinden wij ons ertoe uw gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die betrekking hebben op onze activiteit. Uw gegevens worden ook niet doorgegeven aan derden, niet-leden van onze organisatie en ons netwerk en / of voor doeleinden die geen verband houden met onze activiteit. Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de juiste uitvoering van deze relaties.

BouMatic Club

Als u deel uitmaakt van onze BouMatic Club, heeft u persoonlijke en professionele informatie gedeeld.
Deze gegevens worden alleen gebruikt door BouMatic en haar geautoriseerde netwerk voor commerciële doeleinden met betrekking tot onze activiteit: het verzenden van e-mails, brieven, sms, telefonische oproepen, ... commerciële aanbiedingen, informatie over ons assortiment, informatie over ons bedrijf of enige andere informatie met betrekking tot onze activiteit.
Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, niet-leden van onze organisatie en ons netwerk en / of voor doeleinden die geen verband houden met ons bedrijf. Uw gegevens zijn actief (en worden dus bewaard) zolang u uw profiel actief houdt.
Deze gegevens zijn op elk moment te consulteren en te wijzigen door in te loggen op uw profiel. Het is ook mogelijk om uw profiel op elk gewenst moment te deactiveren. BouMatic verbindt zich er dan toe om uw gegevens in ons bezit te wissen en u bijgevolg niet langer via de verschillende bovengenoemde kanalen te contacteren. Als je opnieuw wilt genieten van de voordelen van de BouMatic Club, maak dan gewoon je profiel opnieuw aan. Klik hier voor toegang tot de BouMatic Club.

Andere

Afgezien van de "BouMatic Club" of de huidige commerciële en contractuele relaties, kan BouMatic sommige van uw gegevens hebben verzameld of verzameld tijdens professionele evenementen (BouMatic Open Dagen, handelsbeurzen of andere evenementen georganiseerd door BouMatic en haar netwerk).
Om dit te doen, hebt u ingestemd met het vrijgeven van deze gegevens en het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.
Deze gegevens worden alleen gebruikt door BouMatic en zijn geautoriseerde netwerk voor commerciële doeleinden met betrekking tot onze activiteit: het verzenden van e-mails, brieven, sms, telefonische oproepen, ... commerciële aanbiedingen, informatie over ons assortiment, informatie over ons bedrijf of enige andere informatie met betrekking tot onze activiteit.
Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, niet-leden van onze organisatie en netwerk en / of voor doeleinden die geen verband houden met onze bedrijfsactiviteiten.
Wanneer u niet langer door BouMatic en zijn netwerk wilt worden benaderd met informatie, kunt u op elk moment verzoeken om uw gegevens te verwijderen uit onze databases. BouMatic verbindt zich er dan toe om uw gegevens in ons bezit te wissen en bijgevolg niet langer naar de verschillende bovengenoemde kanalen te contacteren. Klik hier om dit te doen. U hebt deze optie ook tijdens elk contact via de vermelde kanalen.
Als u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@boumatic.com