Tijdens deze bijzonder koude periode willen we u er graag aan herinneren dat hygiëne- en reinigingsmiddelen gevoelig zijn voor koude en zeker voor vriestemperaturen. Niet alle producten zijn in dezelfde mate gevoelig maar in het algemeen raden we aan ze te beschermen tegen temperaturen onder nul.

Voor een optimaal gebruik raden wij aan ze in een verwarmde ruimte te bewaren. Op die manier zal, vooral voor uierhygiëneproducten, de viscositeit optimaal zijn en zal de temperatuur veel aangenamer zijn voor de koeien die met hun spenen in contact komen.

U wordt vriendelijk verzocht deze informatie aan alle gebruikers door te geven, zodat alle nodige maatregelen genomen worden om de kwaliteit en efficiëntie van deze producten te behouden.

Let speciaal op bij opslag in voertuigen. De meeste voertuigen zijn niet geïsoleerd en zijn daarom geen ideale opslagplaats!